Εταιρία έχει ακίνητο και το εκμισθώνει με ΦΠΑ (επαγγελματική μίσθωση)

Η ιδιοκτήτρια εταιρία υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ λόγω άλλων δραστηριοτήτων (έχει και άλλους ΚΑΔ). Πρέπει να κάνει αίτηση επιλογής φορολόγησης για την συγκεκριμένη πράξη ή αρκεί που είναι ήδη ενταγμένη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.