Καλημέρα σας,
Μία επιχείρηση η οποία διατηρεί εκτός της έδρας και τρία υποκαταστήματα, αν επιλέξει την έκδοση παραστατικών λιανικών πωλήσεων μέσω παρόχου μπορεί σε κάποια υποκαταστήματα ή υποκατάστημα να διατηρεί ταμειακή μηχανή και να εκδίδει παράλληλα αποδείξεις λιανικής μέσω αυτής?