Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις της απόφασης 14831/2024, που αναφέρεται στην δήλωση απασχόλησης συνταξιούχων. Στο άρθρο 3 παρ.2 περ.γγ αναφέρονται οι αγρότες. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι αφανείς αγρότες, οι αγρότες ειδικού καθεστώτος ή μόνο οι αγρότες κανονικού καθεστώτος. Κατά την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έτους 2023 βρίσκουμε αγρότες που παίρνουν μικρές επιδοτήσεις από την καλλιέργεια για ίδια χρήση και αγρότες που δεν παίρνουν καθόλου επιδοτήσεις αλλά δηλώνουν ένα μικρό εισόδημα ώστε να δικαιολογούν το αυτοκίνητο για τις καλλιέργειες που έχουν κυρίως για ίδια χρήση και φυσικά δεν είναι γραμμένοι στο e-ΕΦΚΑ, και δεν πληρώνουν εισφορές.
Αν θεωρηθούν όλοι αυτοί ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, θα έπρεπε να έχουν υποβάλει δήλωση απασχόλησης έως την 30/4/2024?
Πρέπει να υποβληθεί η δήλωση έστω και εκπρόθεσμη ?
θα υποστούν τις κυρώσεις των 12 μηνιαίων συντάξεων?