Φυσικό πρόσωπο Α, έχει επικαρπία σε ακίνητο κατά 100%
Φυσικό πρόσωπο Β, έχει ψιλή κυριότητα στο ίδιο ακίνητο κατά 100%

Πραγματοποιείται πώληση του ακινήτου και ο αγοραστής κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχους τους πωλητές Α + Β, το ποσό των 20.000 ευρώ.

Τι ποσό θα δηλώσει στον κωδικό 781 στο έντυπο Ε1 ο Α και τι ο Β, εφόσον το συμβόλαιο δεν επιμερίζει το ποσό.