ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΘΡ.2γ ΠΑΡ,1,ΜΕ ΤΖΙΡΟ

ΤΟ 2023 ,ΥΠΕΡΕΒΗ ΤΟ 1,500,000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΖΙΡΟ ,ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023,Η ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ 31/12/2023,ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ;

ΒΕΒΑΙΑ ,ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 2024 ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 1,500,000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΖΙΡΟ,ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΙΣ 31/12/24,ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ,ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.