Αυτοκινητιστής διεθνών μεταφορών με έδρα την Ελλάδα, πραγματοποιεί αγορές και ανάλωση δαπανών (καύσιμα, διόδια κλπ.) σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και λαμβάνει παραστατικά - τιμολόγια κΛΠ δαπανών με ΦΠΑ.

για τα τιμολόγια αυτά του επιστρέφεται ο αναλογούν ΦΠΑ από τις αντίστοιχες χώρες της ε.ε. σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1003/2010.

ερωτάται αυτά τα παραστατικά - τιμολόγια κλπ. πως διαβιβάζονται από το λήπτη στο my data και συγκεκριμένα

τι αναγράφεται στα πεδία: είδος παραστατικού, τύπος παραστατικού, συντελεστής ΦΠΑ

και στο χαρακτηρισμό των εξόδων: κατηγορία εξόδου και χαρακτηρισμός ΦΠΑ.