Πως γίνεται η υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα;
Τελικά με τη δημοσίευση της απόφασης Α.1100/2019 (ΦΕΚ Β 951/20-03-2019), καταργήθηκε η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014 (υποβολή του εντύπου) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 2 της; ή όχι.

Τι ισχύει αυτή την στιγμή και τι πρέπει να κάνουμε, όταν υποβάλουμε τη δήλωση για τα διανεμόμενα ενδοομιλικά μερίσματα που είναι και απαλλασσόμενα από την παρακράτηση φόρου για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1100/2019;