Καλημέρα σας,

Θα θέλαμε παρακαλώ να μας εξηγήσετε πως διαβιβάζεται στα myDATA (τύπος παραστατικού, κατηγορία εξόδου, χαρακτηρισμός Ε3 και ΦΠΑ) η εξής συναλλαγή:

Ελληνική επιχείρηση αγοράζει εμπόρευμα από Ισπανία και δίνει εντολή στην Ισπανική επιχείρηση να το εξάγει στην Κίνα (για λογαριασμό της Ελληνικής επιχείρησης και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση φορολογικού αντιπροσώπου). Η ελληνική επιχείρηση τιμολογεί την Κινέζικη επιχείρηση και διαβιβάζει στα myDATA τη συναλλαγή αυτή ως εξαγωγή εμπορεύματος με τύπο παραστατικού 1.3, κατηγορία χαρακτηρισμού 1_1, τύπο χαρακτηρισμού Ε3_561_006. Στην περιοδική ΦΠΑ ενημερώνεται ο κωδικός 348.

Το ερώτημα είναι πως θα διαβιβάσουμε στα myDATA την αντίστοιχη αγορά του εμπορεύματος, καθώς η συναλλαγή αυτή (της αγοράς του εμπορεύματος) είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ και δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!