Αξιότιμοι ,

Νομικό πρόσωπο (Α.Ε) , προχώρησε λόγω Θανάτου εργαζομένου εν ώρα εργασίας , σε πράξη συμβιβασμού ενώπιον Ειρηνοδικείου , για αποζημίωση των δικαιούχων προσώπων της Οικογενείας του.
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε , αν η πράξη αυτή υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή όχι.