Το ερωτημα αφορά σε επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε ένταξη στην ψηφιακή κάρτα απο 01/07/2024 (με κύριο ΚΑΔ 47).Για τους παλαιούς εργαζομένους η απογραφή τους ώστε να ενταχθούν στην ψηφιακή κάρτα θα γίνει:

Στο ΕΡΓΑΝΗ στα έντυπα ΣΕΠΕ και με το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ , θα δηλώσουμε ΝΑΙ στην ψηφιακή κάρτα , ναι στην ευέλικτη προσέλευση και ημερομηνία 01/07/2024 ?

Υπόψη : οι εν λόγω επιχειρήσεις θα εξαντλήσουν το χρονικό όριο έναρξης χτυπημάτων στην ψηφιακή κάρτα.

Απο την στιγμή που θα απογραφούν οι εργαζόμενοι στην ψηφιακή κάρτα και μέχρι την 01/07/2024 είναι υποχρεωμένοι να χτυπούν κάρτα ?