Καλημέρα , το ερώτημα αφορά
συνεργείο αυτοκινήτων από την Θεσσαλονίκη που θα προχωρήσει σε συμφωνία με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – συνεργείο της Αθήνας για να αναλάβει την επισκευή των υβριδικών αυτοκινήτων της αντιπροσωπείας και αυτών που έρχονται στο συνεργείο. Τα έσοδα θα τιμολογούνται από την εταιρεία της Θεσσαλονίκης και θα δίνει ένα ποσοστό από το έσοδο κάθε επισκευής ως προμήθεια στην Αθηναϊκή εταιρεία. Για να γίνει αυτό υπάλληλος της πρώτης εταιρείας θα μεταβεί μόνιμα στην Αθήνα (όσο θα διαρκέσει η συνεργασία των 2 μερών) σε ακίνητο που θα μισθώσει η εταιρεία του (αυτή της Θεσσαλονίκης). Έχοντας ως δεδομένο ότι η εταιρεία στην Αθήνα δεν θέλει να υπεκμισθώσει κάποιο χώρο ώστε να γίνει ίδρυση υποκαταστήματος θα ήθελα να μου πείτε από την σκοπιά της επιθεώρησης εργασίας αν δικαιολογείται η μόνιμη παρουσία υπαλλήλου στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής εταιρείας μόνο και μόνο από το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 2 συνεργείων , αν ναι , πως θα λειτουργήσει αυτό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας ή αν θα πρέπει υποχρεωτικά να μισθώσει κάποιο χώρο εντός του συνεργείου για να ιδρύσει υποκατάστημα.

Επίσης η παροχή κατοικίας στον εργαζόμενο που γίνεται στα πλαίσια της εργασίας του αλλά δεν είναι περιστασιακή αλλά θα είναι μόνιμη , αποτελεί παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο?

Σε περίπτωση που δεν αποτελεί παροχή σε είδος , εκπίπτει ως έξοδο από τα έσοδα της επιχείρησης?

Ευχαριστώ