Επιχείρηση σχεδιάζει να αγοράσει σκάφος με σκοπό την εκμετάλλευση του , μέσω ναυλώσεων.

Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως σκάφος αναψυχής δηλαδή.

Το σκάφος θα έχει συνολικό μήκος 17 μέτρα περίπου, (δεν ξέρω εάν παίζει κάποιο ρόλο)

Τα ερωτήματα που έχω είναι τα εξής:

Μπορεί να το πάρει η υφιστάμενη εταιρεία με πρόσθεση κάποιου ΚΑΔ ή χρειάζεται ειδικού τύπου εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση του σκάφους όπως ΝΕΠΑ π.χ..

Μπορεί η εταιρεία που το αγοράζει, απλώς να το ενοικιάσει σε άλλη εταιρεία με σκοπό την διαχείριση του , μια εταιρεία τύπου ΝΕΠΑ δηλαδή:

Η αγορά του σκάφους από χώρα εκτός Ε.Ε απαλλάσσεται από ΦΠΑ (φαντάζομαι εντός Ε.Ε αποτελεί ενδοκοινοτική και δεν καταβάλλεται ο φόρος), ισχυεί ;

Υπάρχει περιορισμός για ενοικίαση = ναύλωση προς τρίτους για αναψυχή που τυγχάνει να είναι επιχειρήσεις συνδεόμενες με την εταιρεία που διαχειρίζεται το σκάφος; και γενικά πόσες εβδομάδες χρειάζεται το έτος να ναυλώνεται το σκάφος , εάν υπάρχει δέσμευση.

Ευχαριστώ προκαταβολικά.