¨Εχει υποβληθεί αίτηση για κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ στις 31-12-2023 και ο ασφαλισμένος συνεχίζει να εργάζεται .Στους χρόνους ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται χρόνος επικουρικής ασφάλισης στο τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ 666 ημέρες και χρόνος ασφάλισης τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3833 ημέρες .Σύνολο ημερών επικουρικής ασφάλισης 4.499 ημέρες .

ΕΡΏΤΗΜΑ :

Έχει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος ? εάν όχι τι πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει την επικουρική σύνταξη ?

Από 1-1-24 συνεχίζει να εργάζεται ως μη μισθωτός ελεύθερος επαγγελματίας ΄και καταβάλλει ασφαλιστικός εισφορές στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ )..Μπορεί παράλληλα να ασφαλιστεί ως μισθωτός στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /