Καλησπέρα

Εταιρεία μισθώνει μέσω πλατφορμών 4 ακίνητα, και από 1/1/2024 είναι σε καθεστώς ΦΠΑ (13%), για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυτών. Το ερώτημα είναι: ποιο ποσό θα καταχωρείται στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στην ΑΑΔΕ? Η καθαρή αξία του μισθώματος? Το πληρωτέο ποσό (καθαρή αξία + ΦΠΑ)? Το συνολικό ποσό είσπραξης (καθαρή αξία + ΦΠΑ + τέλος ανθεκτικότητας)?

Παρακαλώ για άμεση ενημέρωση, καθώς πρέπει να υποβάλλουμε τις σχετικές δηλώσεις, οι οποίες επηρεάζουν και την ενημέρωση του Ε2 στην φορολογική δήλωση.

Ευχαριστώ