Ανώνυμη εταιρία οικογενειακή ,οφείλει στου μετόχους της φορολογηθέντα μερίσματα σημαντικών ποσών .

Eρώτημα :

Επειδή δεν υπάρχει ανάλογη ρευστότητα ,υπάρχει η δυνατότητα η εταιρία αντί να διανείμει σε μετρητά τα μερίσματα να μεταβιβάσει ακίνητο που κατέχει έναντι των μερισμάτων που έχουν λαμβάνει οι μέτοχοι της ? .Εάν ναι με ποιο τρόπο ?Πως θα αντιμετωπισθεί φορολογικά η διανομή μερίσματος σε είδοσ ?