ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ