Εταιρεία ΙΚΕ με αντικείμενο παροχής υπηρεσιών , παράλληλα έχει και έσοδα από προμήθειες ασφαλειών( ασφαλιστικός πράκτορας ). Το τρέχων έτος έλαβε την εκκαθάριση προμηθειών με ημερομηνία έκδοσης 31/01/2024. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον χειρισμό της συγκεκριμένης πράξης ,από την καταχώρηση (λογαριασμούς που θα χρησιμοποιηθούν και ημερομηνίες καταχώρησης) καθώς και την υποχρέωση διαβίβασης από την ΙΚΕ.