Η γενική Συνέλευση αποφασίζει να δώσει αμοιβές απά τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συβμουλίου.

Ποιά είναι η λογιστική εγγραφή που πρέπει γίνει.

Θα πάνε σε χρέωση των κερδών εις νέον η στα έξοδα της επιχείρησης και στην συνέχεια θα βγούν λογιστική διαφορά.

Ευχαριστώ,

Γιώργος Ζαβογιάννης