Αεροσυνοδός σε αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Λιθουανία, η οποία ταξιδεύει κάθε μήνα σε διαφορετική χώρα και έρχεται στην Ελλάδα για μία εβδομάδα μετά από κάθε μήνα, δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα στην Ελλάδα. Μπορεί να κάνει κάποια ενέργεια στην Ελλάδα για να ασφαλιστεί;