Επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ενταγμένη στο καθεστώς του άρθρου 45 (περιθωρίου κέρδους) ,εισάγει αυτοκίνητα από εμπόρους της Ε.Ε ενταγμένους στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους.

Δεδομένου ότι η πράξη αυτή δε θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση ,πώς διαβιβάζεται ι η αγορά αυτή στο Mydata;

Επίσης αγορά από ιδιώτη Μεταχειρισμένου αυτοκινήτου πως διαβιβάζεται στο MyData;