Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Επί παραίτηση χρέους από εταίρο ΙΚΕ λόγω μεταβίβασης του εταιρικού του μεριδίου, τι ισχύει;

Εταιρεία ΙΚΕ στην οποία συμμετέχουν δύο εταίροι με ποσοστό 50% έκαστος. Καταβεβλημένο κεφάλαιο 3.000,00 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και υποχρεώσεις σε δημόσιο και προμηθευτές 20.000,00€.

Ο εταίρος Α έχει δανείσει την εταιρεία με ποσό 90.000,00€, ο εταίρος Β έχει δανείσει την εταιρεία με ποσό 30.000,00€ γιατί η εταιρεία έχει μικρό κεφάλαιο και έχει ζημιές έως τώρα.

Αποφασίζουν από κοινού την τροποποίηση της εταιρείας και έξοδο του ενός εταίρου από την εταιρεία. Συγκεκριμένα ο εταίρος Α μεταβιβάζει έναντι τιμήματος 25.000,00€ την εταιρική του μερίδα στο εταίρο Β και αποχωρεί από την εταιρεία υπό τον όρο ο εταίρος Β να αναλάβει τις υποχρεώσεις της εταιρείας περίπου 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ) και παραιτείται από το ποσό του δανείου που είχε κάνει στη εταιρεία ποσού 90.000,00€ και ουδεμία απαίτηση έχει από την εταιρεία αναγνωρίζοντας ότι στην πραγματικότητα έχασε το ποσό αυτών των χρημάτων εν μέρει.

Εμείς στα βιβλία πως θα αποτυπώσουμε την παραδοχή αυτή ότι δηλαδή τα 90.000,00€ του δανεισμού δεν θα τα επιστρέψει η εταιρεία στον αποχωρούντα εταίρο και με ποια εγγραφή θα κλείσουμε το λογαριασμό αυτό;
Σας ευχαριστώ

Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος:

α)το ποσό αυτό των 90.000,00 ευρώ, είναι κατά κάποιο τρόπο εισόδημα για την εταιρεία επειδή μειώθηκαν οι υποχρεώσεις της;

β) Τα 25.000,00 που παίρνει ο εταίρος Α και φεύγει από την εταιρεία τι είναι για αυτόν, επιστροφή δανεισμού ή εισόδημα από πώληση εταιρείας;

Για την ίδια εταιρεία αν αποφασίζουν από κοινού την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Πουλούν τα πάγια ,εφοπλισμό, φήμη & πελατεία στην ατομική επιχείρηση που ξεκινάει ο εταίρος Β. Με τα χρήματα που παίρνει η εταιρεία από αυτή την πώληση περίπου 26.000,00 ευρώ πληρώνει τις υποχρεώσεις στο δημόσιο , προμηθευτές κλπ (περίπου 17350,00 ) και το υπόλοιπο που περισσεύει (26.000,00-17.350,00=8650,00) το παίρνει όλο η εταίρος Α η ο οποία μειώνει έτσι το δανεισμό της με αυτό τον τρόπο σε (90.000,00-8650 = 81.350,00 ).

Λύεται η εταιρεία αφού δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία με του εταίρους να αναγνωρίζουν ως ζημιά ο εταίρος Α 81.350,00 ευρώ και ο εταίρος Β 30.000,00 ευρώ; Υπάρχει κάποια επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται να γίνει;

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης