Επιχείρηση με δραστηριότητα ενοικίαση αυτοκινήτων και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, θέλει για τον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων να αγοράσει από τη Γερμανία επιβατικά αυτοκίνητα με το καθεστώς 45α.

α) Αυτό θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση;
β) Αν θελήσει μετά από ένα διάστημα να το πουλήσει, θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ και αν ναι σε ποια αξία;
γ) Θεωρείται πώληση παγίου;