Καλησπέρα σας,

Στην περίπτωση που έχω ένα τιμολόγιο από τρίτη χώρα όπου ένα μέρος του αφορά πάγιο και το άλλο υπηρεσία πως μπορώ να το διαβιβάσω στο myData με μία εγγραφή; Δεν μπορεί να υποβληθεί ούτε με το κωδικό 14.2 (Αποκτήσεις τρίτων χωρών) ούτε με 14.4 (Λήψη υπηρεσιών τρίτων χωρών).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.