Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων της δέουσας επιμέλειας, ποια έγγραφα και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνει ο λογιστής - φοροτεχνικός όταν του προσκομίζεται από πελάτες του, Βεβαίωση κερδών από την ΟΠΑΠ ΑΕ για συμπλήρωση στην ετήσια φορολογική δήλωση.