Θέλουμε να ιδρύσουμε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας. Η εταιρεία αποτελείται από ένα group εταιρειών με υποκαταστήματα σε Ευρώπη, Ην. Βασίλειο και Η.Π.Α.
1)Υπάρχει κάποια δυνατότητα να γίνει η σύσταση και να φαίνεται η διασύνδεση με το υπόλοιπο group εταιρειών ή θα κάνουμε εδώ την έναρξη μιας εταιρείας πρώτα, όπως μια συνηθισμένη εταιρεία;

2) Σκεφτόμαστε, για τον παραπάνω σκοπό, να συστήσουμε μια μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Ο ιδιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, βρετανός υπήκοος και διαθέτει άδεια διαμονής από τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Μπορεί να οριστεί και ως διαχειριστής στην εν λόγω εταιρεία ή θα πρέπει να οριστεί διαχειριστής, άλλο πρόσωπο, που να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας;

Γενικά πως μας συμφέρει να πράξουμε; Να γίνει μια διασύνδεση της ελληνικής εταιρείας με το υπόλοιπο group ή να είναι μια αυτόνομη εταιρεία εδώ στην Ελλάδα; Ποια θα είναι τα οφέλη μας;