Εργαζόμενη υπάλληλος γραφείου , προσλήφθηκε στις 23/04/2021 . Το 2022 γέννησε το πρώτο παιδί της και μετά τις άδειες μητρότητας , οαεδ κ.τ.λ. επέστρεψε για εργασία στις 05/09/2023 . Εργάσθηκε μέχρι 31/10/2023 και μετά ζήτησε και έλαβε 2 μήνες γονική άδεια μέσω οαεδ.
Από 01/01/2024 , λόγω δεύτερης εγκυμοσύνης , άρχισε Να λαμβάνει συνεχόμενες άδειες ασθενείας , λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη . Επειδή η επιχείρηση δεν είχε προλάβει να χορηγήσει την κανονική άδεια 2023 , της πρότεινε να της χορηγήσει όσες ημέρες μεσολαβούσαν από την λήξη της άδειας ασθενείας ( 14/03/2024 ) έως και τέλος Μαρτίου και για το υπόλοιπο διάστημα της κατέβαλλε Αποζημίωση Αδείας προηγούμενου έτους .
Την 01/04/2024 η εργαζόμενη ανέβασε στο ΕΦΚΑ νέα άδεια ασθενείας 30 ημερών και πιθανότατα θα συνεχίσει τις άδειες μέχρι και τον τοκετό .
Στις 23/04/2024 που αλλάζει εργασιακό έτος , θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης εκ νέου τον μισθό ενός μήνα ( επειδή μεσολάβησε κενό 15 ημερών κανονικής άδειας τον Μάρτιο ) ή θεωρείται ως συνεχόμενη ασθένεια από ίδια αιτία και δεν θα υπάρξει υποχρέωση καταβολής μισθού στην εργαζόμενη ;