Καλησπέρα,

Επιχείρηση που εισάγει αγαθά από Τρίτες Χώρες (χωρίς ΦΠΑ), ποιο άρθρο απαλλαγής επικαλείται για την ορθή διαβίβαση του Τιμολογίου στα my Data?