Καλησπέρα σας,

βάσει νομοθεσίας και πρόσφατης ενεργοποίησης της όλα τα κέντρα εξωσωματικής καλούνται ανάλογα με τον αριθμό των κύκλων να πληρώνουν παράβολο στην σχετική Εθνική Αρχή σε ετήσια βάση.
Ποια είναι η εγγραφή των βιβλίων για αυτό το παράβολο?