Πως διαβιβάζονται η προμήθειες ασφάλειών, προυγούμενου έτους, από τον διαμεσολαβητή/ασφαλιστή εφόσον η ασφαλιστική εταιρεία δεν το έχει ανεβάσει ως αυτοτιμολόγηση;