καλησπέρα σας,

Σερβιτότορος ή βοηθός σερβιτόρου που αμοίβεται με σταθερές αποδοχές με βάση τη σύμβαση των επισιτιστικών 990 μεικτά και 784,30 αντίστοιχα και εργάζεται part time 4ώρες τη μέρα τρεις φορές την εβδομάδα, πως είναι σωστό να ασφαλίζεται; Κανονικά ή με τεκμαρτά ημερομίσθια;