Καλημέρα σας,
Θα ήθελα παρακαλώ να μας υποδείξετε τους χαρακτηρισμούς mydata (κατηγορία χαρακτηρισμού, χαρακτηρισμός ε3, χαρακτηρισμός φπα, κατηγορία εξαίρεσης φπα κτλ.) στις παρακάτω περιπτώσεις:
1)αγορά εμπορεύματος όπου δίνουμε απαλλακτικό φπα βάσει πολ. 1167/2015 και ο εκδότης μας εκδίδει το τιμολόγιο χωρίς φπα
2)αγορά παγίου εξοπλισμού και συγκεκριμένα καινούργιου μηχανήματος παραγωγής σε βιομηχανική επιχείρηση όπου έχουμε κάνει αίτημα στη ΔΟΥ για να μας εκδώσει ο προμηθευτής το τιμολόγιο με απαλλαγή φπα βάσει πολ 2869/87
3)αγορά τσιγάρων από επιχείρηση ως εμπορεύματα που προορίζονται για μεταπώληση
4)φορτωτική που αφορά πώληση εμπορευμάτων μας σε τρίτη χώρα όπου δεν έχει χρεωθεί φπα για τη διαδρομή από το λιμάνι έως το λιμάνι της τρίτης χώρας.
5)σε έκδοση τιμολογίου αυτοτιμολόγησης για αγορά γάλατος από γαλακτοβιομηχανία ο ελογάκ χαρακτηρίζεται ως κράτηση;
Ευχαριστώ