Στις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων πως ο παραγγελιοδόχος θα διαβιβάσει στην πλατφόρμα my data την εκκαθάριση σε συνδυασμό με την απόφαση Ε. 2181/2020 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις.