Υποχρεούται σε P. O.S. Ασφαλιστικός Πράκτορας χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση με Κ.Α.Δ 66.22.10.01 ο οποίος δεν έχει λιανικές συναλλαγές παρά μόνο την εκκαθάριση από την ασφαλιστική εταιρεία, διότι με την 119899/18-12-2023 ο Κ.Α.Δ. 66.22 εντάσσεται σε P.O.S.