Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία, αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων και άδεια ΕΟΤ, αποφασίζει την συνεργασία με γραφείο τουρισμού για την καλοκαιρινή περίοδο, με ιδιωτικό συμφωνητικό. Το γραφείο θα έχει την αποκλειστική διαχείριση του καταλύματος για την συγκεκριμένη περίοδο ( κρατήσεις, καθαριότητα κλπ) Η ατομική θα βαρύνεται με το κόστος των ΔΕΚΟ και θα εκδίδει ένα ΤΠΥ κάθε μήνα με το συμφωνηθέν ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων

Το τέλος ανθεκτικότητας θα βαρύνει το γραφείο τουρισμού

Παρακαλώ πείτε μου,

Α) Ο συντελεστής ΦΠΑ του ΤΠΥ θα είναι 13% ?

Β) το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα?

Γ) το συμφωνητικό θα ανέβει με τις τριμηνιαίες καταστάσεις?

Δ) Η ατομική είναι καλυμμένη με τον ΚΑΔ του τουριστικού καταλύματος?