Εταιρεία θέλει να μετατρέψει το ωράριο εργασίας μέρους των υπαλλήλων της με πλήρη απασχόληση από πενθήμερο 8ωρο σε τετραήμερο 10ωρο. Ενημερώστε μας στα εξής :

1. Προβλέπεται το παραπάνω επιλεκτικά σε μέρος των εργαζομένων και για πόσο διάστημα εντός του έτους?

2. Πρέπει να γίνει κάποια κοινοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας?

3. Τι καταστάσεις απαιτούνται να αναρτηθούν στο ΥΕΚΑ?
4. Στην υποβολή του ωραρίου στο ΥΕΚΑ πρέπει να γίνει κάποια αναφορά για να μη χτυπά στο σύστημα υπερεργασία-υπερωρία κλπ?

4. Αλλάζει κάτι στην υποβολή της ΑΠΔ σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς?

5. Το διάλλειμα εργασίας επί 10ώρου αλλάζει?

5. Υπάρχει κάτι επιπλέον που πρέπει να κάνει η εταιρεία ως προς τους τύπους (αλλαγή σύμβαση εργασίας κλπ)?

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.