Αναφορικά με το πρόβλημα απεικόνισης ΕΣΟΔΩΝ 0% ΦΠΑ στον ορθό κωδικό στο έντυπο Φ2 της περιοδικής ΦΠΑ. Α: Λιανικές πωλήσεις τσιγάρων 0% ΦΠΑ: Διαβιβάζονται με : Αιτία εξαίρεσης: ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 44 Κώδικα ΦΠΑ. Τύπο παραστατικού : 11.1 ΑΛΠ καταχωρούνται στον ΚΩΔΙΚΟ: 310, στην περιοδική ΦΠΑ; Β: Λιανικές πωλήσεις εφημερίδων/ καρτών/ χρόνου ομιλίας κτλ 0% ΦΠΑ: Διαβιβάζονται με: Αιτία εξαίρεσης χωρίς ΦΠΑ άρθρο 19 Κώδικα ΦΠΑ. Τύπο παραστατικού : 11.1 ΑΛΠ καταχωρούνται στον ΚΩΔΙΚΟ: 349, στην περιοδική ΦΠΑ ; Γιατί στην άντληση στοιχείων εμφανίζονται σε λάθος κωδικό στο Φ2; Παρακαλώ, μπορείτε να τοποθετηθείτε επί του θέματος ;