Καλησπέρα σας ατομική εταιρεία ταξιδιωτικού πρακτορείου η οποία έχει και δραστηριότητα επιπλωμένων δωματίων πρόκειται να ασχοληθεί με υπεκμίσθωση μιας κατοικίας σε πλατφόρμες.

Τα δωμάτια που εκμεταλλεύεται η ατομική έχουν άδεια από ΕΟΤ.

Στην κατοικία που θα υπεκμισθώνεται θα παρέχεται μόνο η υπηρεσία αλλαγής κλιματοσκεπασμάτων και καμία άλλη υπηρεσία.
.
Ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας σύμφωνα και με τον νέο νόμο 5073/2023 ποια είναι η καλύτερη λύση για τη συγκεκριμένη κατοικία η οποία θα υπεκμισθώνεται.

Σκέψη Νο1
Μπορώ να εντάξω την κατοικία στην ατομική και να αποδίδω και σε εκείνη ΦΠΑ όπως τα υπόλοιπα δωμάτια της δραστηριότητας;
Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί επιπλέον υποκατάστημα στην ατομική;

Σκέψη Νο2
Μπορεί σαν ιδιώτης-φυσικό πρόσωπο να διαχειρίζεται μια κατοικία και να την υπεκμισθώνει χωρίς πρόβλημα;
Ή από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχει εισόδημα και από άλλα διαμερίσματα ξεπερνάει το όριο των 3 κατοικιών και πρέπει υποχρεωτικά να ενταχτεί στο ΦΠΑ;