καλημέρα σας,

Είμαστε μία Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία και το καλοκαίρι του 2023 κάηκαν τα εμπορεύματά μας σε logistic Αποθηκη που τα είχαμε.

Στα πλαίσια όπου ως εταιρεία είχαμε Ασφαλιστηριο Συμβόλαιο για αποζημείωση διαφυγόντων κερδών

μας εγκρίθηκε από την Ασφαλιστική Αποζημείωση για Διαφυγόντα Κέρδη λόγω της ζημιάς από πυρκαγιά -απωλεια των εμπορευμάτων ύψους € 800.000.

Η ασφαλιστική μας κατέθεσε τα € 700.000 μέσα στο 2023 και τα υπόλοιπα θα τα κατθέσει μέσα στο 2024.

Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

1. Ως λογιστική εγγραφή μπορούμε να τα βάλουμε σε λογαριασμό 81.03 ως αποζημείωση από ασφαλιστική εταιρεία για διαφυγόντα κέρδη?

2. Τό έκτακτο έσοδο αυτό φορολογείται ? ή μπορεί και να μην φορολογηθεί?