Καλησπέρα,

πρόκειται να ιδρυθεί ατομική επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ερωτήσεις:

1. Χρειάζεται κάποια ειδική αδειοδότηση ή χώρος για τη λειτουργία επιχείρησης εμπορίας ή ενοικίασης αυτοκινήτων; Υπάρχει η δυνατότητα η έδρα της εταιρείας να βρίσκεται σε γραφείο (για το διάστημα που η δραστηριότητα παραμένει μικρή ή ελάχιστη) και όχι σε οικόπεδο ή στεγασμένη έκθεση;

2. Ποια είναι η νομοθεσία που διέπει τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων; Θα θέλαμε να αναφέρετε και τον γενικό κανόνα και το καθεστώς περιθωρίου κέρδους. Πότε επιβάλλεται και πότε όχι ΦΠΑ στην πώληση του ΙΧ, είτε προς επιχείρηση είτε προς ιδιώτη; Τι ισχύει για τις αγορές αυτοκινήτων από το εξωτερικό (τρίτη χώρα ή ΕΕ) ;

3. Ποια φορολογικά έγγραφα θα πρέπει να εκδίδονται ή να φυλάσσονται σε περιπτώσεις ενοικίασης αυτοκινήτων πλην της απόδειξης (τιμολογίου) παροχής υπηρεσιών κατά την τιμολόγηση;

Ευχαριστώ.