Σύμφωνα με την Α.1135/2023 η οποία τροποποίησε την Α.1024/2020 τα παραστατικά που εκδίδονται από ΦΤΜ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν εκτύπωση QR CODE από 01/11/2023.
Το ερώτημα είναι τί συμβαίνει με την έκδοση παραστατικών λιανικής πώλησης που απαλλάσσονται από την χρήση ΦΗΜ ή ΕΦΔΣΣ βάσει της ΠΟΛ 1002 /31.12.2014 που εκδίδονται είτε χειρόγραφα είτε από ERP πρόγραμμα και διαβιβάζονται μέσω του προγράμματος ERP στα my data ????