Α.Ε είχε προθεσμιακή κατάθεση 1.000.000,00 ευρώ σε ελβετική τράπεζα από 1/12/2022 και στις 30/11/2023 έληξε οπότε κατατέθηκαν στον λογαριασμό όψεως ποσόν 1.037.310,00 ευρώ όπου οι 37.310,00 είναι οι τόκοι της προθεσμιακής.

Εκτός του ότι θα φορολογηθούν οι τόκοι ως εσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα ,προκύπτουν άλλες υποχρεώσεις για την Α.Ε ,π.χ. παρακράτηση φόρου τόκων σύμφωνα με την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος -Ελβετίας η οτιδήποτε άλλο που μας διαφεύγει ?
Η ελβετικη τραπεζα δεν παρακρατησε κανενα φορο.