Παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν το κέρδος από πώληση επαγγελματικού σκάφους ιδιοκτησίας ΝΕΠΑ φορολογείται και πώς.