Καλημέρα σας,
εταιρεία ΙΚΕ με συσσωρευμένα κέρδη περίπου 120.000,00 € και τα οποία δεν έχουν γίνει διανομή , σκοπεύει να προβεί σε αγορά ακινήτου.
Θα ήθελα να ενημερωθώ για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν (πχ αύξηση κεφαλαίου ) και γενικότερα να μου περιγράψετε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν.
Ευχαριστώ!