ΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΕΓΛΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΠ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ