Καλησπέρα σας,
Θα θέλαμε την συμβουλή σας στο παρακάτω θέμα που μας προβληματίζει:
Επιχειρηματίας που εκδίδει παραστατικά εσόδων και τα διαβιβάζει μέσω παρόχου αποφασίζει να αλλάξει πάροχο και το πράττει. Όταν γίνει η αλλαγή παρατηρούμε ότι για ένα διάστημα περίπου 3 μηνών τα παραστατικά κατά κάποιο τρόπο δεν είχαν διαβιβαστεί από τον παλιό το πάροχο και δεν υπάρχουν και αντίγραφα. Επικοινωνούμε με τον πάροχο και ισχυρίζεται ότι δεν τηρεί αρχείο για τους παλιούς του πελάτες και δεν τα έχει τα παραστατικά που δεν έχουν διαβιβαστεί. Δεν είναι δυνατή ούτε η επικοινωνία με τους αντισυμβαλλόμενους για την εύρεση των εκδοθέντων παραστατικών. Επίσης, παρόλο που έχει περάσει αρκετός καιρός, δεν έχει διαβιβαστεί ούτε ένα παραστατικό από τους λήπτες για να έχουμε μια εικόνα για το πλήθος των χαμένων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!