Καλησπέρα σας,
Φορολογικός κάτοικος Κύπρου από το 2017 μέχρι και σήμερα θέλει να κάνει μια δωρεά χρημάτων για το 2023 (800 χιλιάδων ευρώ) στον επίσης φορολογικό κάτοικο Κύπρου από το 2022 Υιό του.
Ερώτημα 1ο:
Μπορεί να υποβληθεί Δωρεά στο Ελληνικό taxisnet?
Ερώτημα 2ο:
Με ποιό τρόπο και από ποιό λογαριασμό θα εκταμιευθούν τα χρήματα (Λογαριασμό τραπέζης ελλάδος Η Κύπρου)
Ερώτημα 3ο:
Θα δηλωθεί η αγορά του ακινήτου και οι δωρεές στις δηλώσεις Ε1 Ελλάδος χρήσης 2023?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.