Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου για απώλεια/καταστροφή εμπορευμάτων συμπεριλαμβάνουμε και χαρτόσημο 3,6%.

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης καταβολής του εν λόγω χαρτοσήμου είναι μέσα σε 50 μέρες από την λήξη του τριμήνου?

Δηλαδή 20 Μαίου, Αυγούστου, Νοεμβρίου , Φεβρουαρίου?

Ευχαριστώ,

Γιώργος Ζαβογιάννης