Σας παρακαλώ ενημερώστε με για τα εξής:
A.Πατέρας θέλει να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια στα παιδιά του και προφανώς θα ακολουθηθεί η ΠΟΛ 1055/2003.Το αφορολόγητο 800000,00 ισχύει μόνο για τις μεταβιβάσεις μεταξύ γονέων και τέκνων και για τους υπόλοιπους που αναφέρονται στην κατηγορία Α και όχι μεταξύ αδελφών. Μπορεί ο πατέρας να μεταβιβάσει στην μητέρα, έτσι ώστε να μην προκύψει φόρος και η μητέρα στη συνέχεια στα παιδιά ώστε και πάλι να μην προκύπτει φόρος?
Β.Η αξία των ακινήτων που βρίσκονται στο ισοζύγιο της εταιρείας ,στην ομάδα 11 περιλαμβάνουν και ακίνητα που έχει ανεγείρει η εταιρεία, επί αλλότριου εδάφους και συγκεκριμένα ακίνητα που ανήκουν στον πατέρα που θα μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια.
Για τα ακίνητα της εταιρείας θα βγάλω τις διαφορές που θα προκύψουν βάσει του άρθρου 10 του Ν.2961/2001.
Πρέπει να υπολογίσω τις διαφορές και για τα ακίνητα επί αλλότριου εδάφους που χρησιμοποιεί η εταιρεία με μακροχρόνιες μισθώσεις από τον πατέρα και να συνυπολογίσω τις αξίες αυτές για την εύρεση της υπεραξίας που θα κληθώ να αποτυπώσω ?Αν δεν τα συμπεριλάβω θα πάρω αμιγώς τα ακίνητα που ανήκουν στην εταιρεία και θα υπολογίσω τις διαφορές βάσει του άρθρου 10 για αυτά και μόνο, έχοντας όμως διαφορά με τις αξίες του ισοζυγίου που αποτυπώνονται στην ομάδα 11 ?
Θα εκτιμούσα την άμεση ανταπόκρισή σας, ακριβώς επι των ερωτήσεων.