Καλησπέρα σας,

Ατομική επιχείρηση οδικών μεταφορών, για να λάβει άδεια οδικού μεταφορέα από τη διεύθυνση μεταφορών, ανέθεσε σε τρίτο (ιδιώτη) να διευθύνει μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης αυτής ο οποίος είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας.

Για τη σύμβαση ανάθεσης έργου διαχειριστή μεταφορών, έγινε ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο προβλέπεται μηδενική αμοιβή για τον παρέχοντα την άδεια.

Η ερώτηση είναι εάν η παροχή άδειας χωρίς αντάλλαγμα είναι νόμιμη φορολογικά από τη σκοπιά του ελέγχου. Εάν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο αντάλλαγμα τι είδους έσοδο θα ήταν αυτό για τον παρέχοντα (πχ δικαιώματα); Θα έπρεπε να τον προσλάβει ως μισθωτό;

Σας ευχαριστώ.