Καλησπέρα σας!
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υποστηρίζεται πλέον σε εγγραφή μισθοδοσίας μέλoυς ΔΣ ο χαρακτηρισμός του χαρτοσήμου;
Παράδειγμα
61-01 αμοιβή μέλους ΔΣ Έξοδο category2_6 E3_581_001 Χωρίς συντ. ΦΠΑ
60-03 εργοδοτ.εισφορές Έξοδο category2_6 E3_581_002 Χωρίς συντ. ΦΠΑ
54-09-01 ΦΜΥ Παρακτατούμενος φόρος Παρακράτηση φόρου....
54-09-02 χαρτόσημο Συντελεστής 1,2%
55-00 Κρατήσεις

Θα γίνει σωστά η διαβίβαση ή θα πρέπει στο πεδίο Τύπος λογαριασμού να επιλεγεί Καμία Ενέργεια ;
Ευχαριστώ